Hjem

Aktuelt

vannkran

Vannmåleravlesning 2019 - NB! frist 31.10.2019

11.10.2019

Vannmålerkortene er i postgangen i disse dager.

Trykk her for å melde inn din måleravlesning 
NB! Dersom vi ikke mottar avlesning vil forbruket bli stipulert.

Hvorfor kommer vannmåleravlesning så tidlig i år?

1. januar 2020 blir kommunene Askim, Hobøl, Trøgstad, Eidsberg og Spydeberg sammenslått til Indre Østfold kommune.
For å få avsluttet de kommunale gebyrene i den enkelte kommune før kommunesammenslåingen, må kommunen innhente vannmåleravlesning på et tidligere tidspunkt enn normalt.

Fristen for avlesning i år er derfor 31. oktober 2019.

Indre Østfold kommune oppfordrer deg til å registrere avlesningen pr. telefon eller internett.
Dette for å sikre at avlesningen blir registrert innenfor tidsfristen. Forbruket for november og desember stipuleres ved å beregne gjennomsnittet pr måned for perioden januar til oktober. På den måten sikrer vi å fakturere tilnærmet korrekt vannforbruk for hele året.
Dersom det skulle være spesielle årsaker til at gjennomsnittsforbruket for de første 10 måneder av året ikke bør danne grunnlag for hele årets forbruk – ta kontakt med oss snarest.

Faktura for årsoppgjøret 2019 blir sendt ut i slutten av november med forfall 20. januar 2020. 

Hund

Informasjon om ukjent hundesykdom.

06.09.2019

Etter flere episoder med dødsfall på hunder forårsaket av alvorlige mage- og tarminfeksjon, har Veterinærinstituttet laget en faktaside om den akutte, men hittil ukjente sykdommen.
Veterinærinstituttet vet ikke hva som forårsaker dette, men kunnskap, fakta og nyheter legges ut på denne nettsiden så fort det foreligger. https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi

 

Søknadsfrist hovedopptak barnehage 2019/2020

11.02.2019

Hovedopptaket for barnehageplasser i barnehagene i Spydeberg har søknadsfrist 1. mars 2019.

Det informeres spesielt om at foresatte med barn som er født til og med november 2018, har rett til barnehageplass den måneden barnet fyller 12 måneder. Søknaden må allikevel leveres innen fristen for årets hovedopptak – 1. mars 2019. For barnehageplass søkes det elektronisk gjennom vår oppvekstportal

Ressursgruppe

Innbyggertorg i Spydeberg – vil du være med å påvirke innholdet?

11.01.2019

Vi skal sette sammen en ressursgruppe/kompetansegruppe som skal være være med på å foreslå innhold og utforming på innbyggertorget vårt. Nå inviterer vi innbyggerne til å være på på dette arbeidet. 

NY ÅPNINGSTID SERVICETORGET OG KOMMUNEHUSET

07.12.2018

Servicetorget kundemottak stenger kl. 15.00 fra og med 01.01.2019.

Innmelding 1. klasse skoleåret 2019/2020

26.10.2018

Alle barn født i 2013, med folkeregistrert adresse i Spydeberg, skal høsten 2019 begynne på skole i Spydeberg kommune.
 

Når vedtak er gjort sendes de ut til de enkelte foresatte via altinn, slik at alle får beskjed om hvilken skole barnet skal gå på. Alle vedtak sendes da ut i løpet av et par dager. Vedtakene gjøres i løpet av februar, og alle vil få svar samtidig.
 

Ved spørsmål, henvendelse til skolene.

Personvernerklæring Spydeberg kommune

30.07.2018

Denne erklæringen forklarer hvordan personvernet ivaretas av Spydeberg kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Personvern.pdf

Informasjon vedr. skoleåret 2018/2019

21.06.2018

Oppstart første skoledag skoleåret 2018/2019, samt informasjon om endring på slutt-tider barneskolene finner du her

Reduserte åpningstider ved helsestasjonen

19.06.2018

Se her for reduserte åpningstider sommer 2018.
Alltid åpen veietid tirsdager mellom kl. 13.00 - 14.00.