Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnehage/Barnehagene i Spydeberg/Blomsterenga barnehage/Avdeling Fiolen

Informasjon om Fiolen

Avdeling Fiolen

I barnehageåret 2018-19 er det plass til 24 barn over 3 år på Fiolen. Personalet består av fire årsverk fordelt på en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to fagarbeidere. I tillegg har vi en lærling.

På Fiolen er vi opptatt av å være til stede for foreldre og barn. Vi ønsker å skape trygge rammer i hverdagen og ta vare på det enkelte barn og imøtekomme deres behov. Vi har faste rutiner knyttet til måltider og hviletid. Den tiden som er avsatt til lek og aktivitet både ute og inne, ønsker vi skal være både trygg og spennende. Vi vil ha tid til å gjøre det barna har lyst til, oppleve nye ting og undre oss sammen med dem. Vi vil også tilføre opplevelser og ny kunnskap ved å gå på turer, ha felles lek og formingsaktiviteter. Hver dag har vi en liten samling der sang og fellesskap er sentralt.

Våre barn er nysgjerrige på det som er nytt, samtidig som de har behov for et trygt holdepunkt. Vi ønsker å finne balansen mellom det nye og spennende og det trygge og kjente.

Vi deler oss ofte i mindre grupper og samarbeider med Smørblomsten og Hvitveisen som er den andre avdelingen for barn over 3 år. På denne måten får barna ulike opplevelser. Dette kan være et godt utgangspunkt for samtaler rundt bordet eller som inspirasjon til lek.

Vi følger et pedagogisk program som heter «Det er mitt valg». Se link på hjemmesiden.

Hver måned skriver vi et månedsbrev med tilbakeblikk og noen refleksjoner på måneden som har vært og noen tanker om den tiden som kommer.

 

Personalet På Fiolen:

Pedagogisk leder: Hilde Grytdal

Barnehagelærer: Henriette Fjærn

Fagarbeidere: Anne-Marit Høgvold og Cecilie Grønli Martinsen

Lærling: Filip Bakke

 

Beskrivelse: C:UsersBenteAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5RENDIR03depositphotos_3211016-Cute-colorful-flowers[1].jpg

Tips en venn Skriv ut