spydeberg.custompublish.com

Avdelingen Firkløvern

Firkløveren er en avdeling med 12 plasser med barn fra 1-3 år.

På Firkløveren vil vi at hverdagen skal preges av latter, glede og trygge barn. Vi tar barna på alvor, er opptatt av det de sier og gjør, og anerkjenner deres opplevelser og erfaringer. For oss er det vesentlig at barna opplever en omsorgsrelasjon som er preget av både fysisk og psykisk ivaretakelse. Vi tenker at en god relasjon og et nært samarbeid med foreldrene er en forutsetning for å skape denne gode barnehagehverdagen.

I det daglige arbeidet tar vi utgangspunkt i barnas interesser med nysgjerrighet og undring for å skape små og store prosjekter i hverdagen. Vi er opptatt av prosessene i aktivitetene til barna, og tenker at det er her leken skapes og læringen skjer. I år har hele barnehagen « gubben Pettersen og katten Findus» som et felles utgangspunkt for prosjektarbeid. Prosjektarbeidet rundt historien går den veien barna leder oss.

Vi ønsker å møte mangfoldet i barnegruppa med respekt og åpenhet for å utvikle en positiv kultur for menneskers likheter og ulikheter. Vi benytter blant annet «Mitt valg» i dette arbeidet.(Se egen link på hjemmesiden og i årsplanen)

Velkommen til oss!

Pedagogisk leder: Linda Svensen

Barenhagelærer: Trine Myhre
Fagarbeidere: Kine Skaug Johansen og Sigrid Engelsjord