Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnehage/Barnehagene i Spydeberg/Blomsterenga barnehage/Avdeling Smørblomsten

Avdeling Smørblomsten

Avdeling «Smørblomsten» er den avdelingen der de største barna i barnehagen går. Vi har plass til 24 barn i alderen 3- 6 år, og aldersfordelingen vil jo variere noe fra år til år. Grunnbemanningen hos oss besår av to barnehagelærere og to fagarbeidere/ assistenter pr dag, men siden flere har delte stillinger fordeles dette på flere voksne i løpet av uka. i tillegg er det en lærling.

På en avdeling med så mange barn, er det viktig for oss å skape en trygg arena der hvert enkelt barn blir synlig i den store gruppa, samtidig som det å skape en fellesskapsfølelse står i fokus.  Vi legger opp til å dele gruppa i to på formiddag og ettermiddag, slik at noen er ute og noen er inne.. på den måten får barna mer ro og boltreplass i sine aktiviteter både ute og inne- og vi voksne får mer tid til å se alle sammen.

Vi legger opp til en dagsrytme der vi har noen faste gjøremål til fastsatte tidspunkter hver dag. Det er viktig å ha noen gode å trygge rammer som barna kan handle ut ifra. Barna er selv med på å planlegge hva dagene skal inneholde, og deres interesser og det de er opptatt av danner mye av utgangspunktet for det pedagogiske arbeidet vi gjør på avdelingen.

Med de største barna hører også dette med førskolegruppe til. Det er stas å være størst, og hver uke har vi et eget opplegg for de som skal starte på skolen neste år. Ellers jobber vi mye med små og større prosjekter som tar utgangspunkt i barnas lek og interesser- og som viser alt det flotte som barna vet og kan. Aktiviteter og turer sammen med de andre avdelingene er også noe vi har fokus på og som vi ser at barna setter stor pris på..

Men i bunn og grunn er det gode opplevelser, humor, glede og vennskap som er det viktigste i alt vi gjør.

Velkommen til oss!!    


Pedagogisk leder: Elisabeth Bye Aasen

Barnehagelærer: Dorthe-Lise Eng Lindmo og Vibeke Opsahl
Assistenter/fagarbeidere: Britt Eirin Sæther, Anne Gro Unnestad, Camilla Lund-Grøtvedt

Lærling: Hannah Dyrnes Alfheim

Tips en venn Skriv ut