Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Barnas talsperson i plansaker

Barnas talsperson i plansaker

Etter § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen presiserer at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser.

Barnas talsperson i plansaker har i perioden 2015-2019 er:

Erik Brubak

Epost: erik.brubak@spydeberg.kommune.no

Tips en venn Skriv ut