spydeberg.custompublish.com

Bestilling og kjøp av kart i ulike formater

Kommunen har for tiden ikke mulighet til å levere ut digitale kartdata. Gå inn på Kartverkets hjemmesider for å få en oversikt over godkjente forhandlere. Kartdata kan bestilles hos en av disse.  

https://www.kartverket.no/Bestille/Bestille-kartdata/