Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Dagtilbud/Dagsenter for demente

Dagsenter for personer med demens

Dagsenteret Kremtoppen, er et aktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt/demenssykdom som bor eller oppholder seg i Spydeberg kommune, og som kan ha nytte av et dagaktivitetssenter og/eller har pårørende som trenger avlastning.

Hva får jeg?

Målsettingen er å aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager for personer med kognitiv svikt/demens. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og å bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon.

Vårt tilbud omfatter ulike aktiviteter og sosialt samvær i forhold til funksjonsnivå, måltider, og råd og støtte til pårørende.

Hvordan søker jeg?

Her finner du søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes Tildelingsenheten, Spydeberg kommune Stasjonsgaten 35 1820 Spydeberg

Besøksadresse: Grinitun,  Grinistubben 3, 1820 Spydeberg

Postadresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg

Telefon: 69 68 21 71

 

Tips en venn Skriv ut