spydeberg.custompublish.com

Spydeberg kommunes demensomsorg

Vibeke Nygaard er Spydeberg kommunes demenskoordinator. Hun holder på Grinitun og kan nås på telefon 47464138 på onsdager 0800 - 1600.

Spørsmål om diagnose, sykdom og medisiner stilles til din fastlege.
Du kan også ta kontakt med  Demensforeningen i Askim tlf. leder; 98683196, mailadresse: post@demensforeningeniaskim.info

Ønsker du å søke eller få informasjon om hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagopphold, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn eller ulike boformer kan du kontakte: Tildelingsenheten, Spydeberg kommune Stasjonsgaten 35 1820 Spydeberg