Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Reguleringsplaner/Detaljreguleringsplan for fortau Wilses vei og Arnoldts vei

Varsel om oppstart for Detaljreguleringsplan for fortau Wilses vei og Arnoldts vei

Varsling
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles, på vegne av Spydeberg kommune, at det igangsettes detaljreguleringsplanarbeid for fortau i Wilses vei og Arnoldts vei. Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Les mer her

Tips en venn Skriv ut