Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Spydeberg ungdomsskole/Eksamen/Sluttvurdering

Eksamen/Sluttvurdering

Avgangseksamener vår 2017

01.12.2016

Fredag 12.05.17, kl. 09.00 - Opplysning om trekkfag
 

Tirsdag 16.05.17 - matematikk

Fredag  19.05.17 - engelsk

Tirsdag 23.05.17 - norsk hovedmål

Onsdag 24.05.17 - norsk sidemål


Muntlig avgangseksamen torsdag 08.06.17.