Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Eldreråd

Eldrerådet

 

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

 

Eldrerådet består av 6 medlemmer pluss varamedlemmer der flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Arbeidsoppgaver

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal ivareta saker som vedkommer eldre. Eldrerådet skal i god tid før avgjørelser tas, ha alle saker til behandling som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen.

Myndighet

Reglement for eldrerådet i Spydeberg

Lov om kommunale eldreråd

 

Spydeberg eldreråd 2015 - 2019

Navn Valgt fra Pers. varamedlemmer
Bjørn R. Opjorsdmoen MDG Kjell Kaatorp, Ap
Inger Hilde Bryn H Bodil Østby, Sp
Ole Isefjær Pensjonistforeningen Bjørg Bygstad
Solveig Danielsen, leder Eldres hyggestund Randi Hauger
Anne-Lise Strande Sanitetsforeningen Berit Wammeli
Tips en venn Skriv ut