Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Skolene i Spydeberg/Spydeberg ungdomsskole/Elevråd, SMU, Klassekontaktutvalg, Samarbeidsutvalg

Elevråd, SMU, Klassekontaktutvalg, Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg 2018/2019

30.10.2018
  • to representanter for undervisningspersonalet (Nina Haskilt + Monica Lund Sjøen)
  • en for andre ansatte (Linda Havelin)
  • to for foreldrerådet (Jørn Tore Måleng, Katharina Lien Varborg)
  • to for elevene (Isak Wold , Espen S. Brekke)
  • to for kommunen. (Maria Fongen, Tiina Sørensen)

Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.

 

Skolemiljøutvalget 2018/2019

30.10.2018
  • Elevene, elevrådsleder (Isak Wold) og vara for elevrådet (Espen S.Brekke)
  • Foreldrerådet, FAU-leder (Jørn Tore Måleng) og vara (Katharina Lien Varborg)
  • Skolens ansatte, en ansatt (Nina Haskilt)
  • Skolens ledelse, rektor (Tiina Sørensen)
  • Kommunen, politisk utvalg (Maria Fongen)

I grunnskolen skal representantene for elevene og foreldrene til sammen alltid være i flertall i skolemiljøutvalget.

Klassekontakter 2018/2019

10.01.2017

8a:

Elisabeth Haugen, mob 92246911, elish@online.no

Truls Lindmo, mob 91613800, linmos@hotmail.com

8b:

Anniken Rindal Andersen, mob 95967402, annikenra@hotmail.com

8c:

Ingun C. Harbu, mob 41213231, i-charbu@online.no

Bente R. Liseth, mob 9766659, bl@kopinor.no

9a:

Monica Eng, mob 90685420, monica.eng@live.no

Katharina Lien Varborg, 93436522, kathva76@hotmail.com

9c:

Camilla Clemet, 92838107, camcle@outlook.com

Cathrine Bakken Nilsen, 93892783, cathrine.bakken.nilsen@spydeberg .kommune.no

9d:

Monica Ramsrud, 99208534, monicamr@live.no

Jørn Tore Måleng, 90880261, jorn@aegruppen.no

10a:

Monica Egeland, 47399715, monica.m.egeland@nlm.no

Randi Liverud, 90035664, raliv@online.no

10b:

Pia Johannesen, 95060109, pia.lise.johannesen@gmail.com

Rita Kristoffersen, 95804447, rita.k.kristoffersen@gmail.com

10c:

Siv-Anita Zahl, 90953645, sivazahl@gmail.com

Nina Solberg, 93883484, solberg.none@gmail.com

Elevrådet 2018/2019

19.09.2016

8a: Pia Andrine Larsen

8b: Pernille Venn - sekretær, Jonas Furseth (vara)

8c: Julie Antonsen      vara: Frank Olav Evensen

9a: Espen Solbrekke - nestleder

9c: Ine Sørensen (repr), Teodor (vara)

9D: Johannes Reime, vara er Hanna Kobbevik

10a: Wilhelm Andersen,  Eva Victoria W. Jørgensen (vara)

10b: Isak Wold - leder,  Malin Tomasgaard, (vara)

10c: Marie Melleby,  Akvile Drevinskaite (vara)