Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Vann og avløp/For rørleggere og entreprenører

For rørleggere og entreprenører

KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er kommunens sanitærreglement. Revidert versjon ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2017.

De administrative bestemmelsene finner du her, mens de tekniske bestemmelsene kan bestilles hos Kommuneforlaget.

Ved arbeid på kommunale VA-ledninger, skal VA-normen følges. 

Overvann

Spydberg kommune har vedtatt en overvannsveileder, som er felles for kommunene i vannområde Morsa og Glomma Sør. I utbyggingsprosjekter, store som små, er det utbygger som har ansvar for at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. Veilederen skal ligge til grunn for kommunens behandling av plan- og byggesaker, og skal gi innbyggere og utbyggere forutsigbarhet for krav til håndtering av overvann.

Vannmåler

For installasjon av vannmåler benyttes godkjent rørlegger og vannmåleren dekkes av abonnenten selv.
Skjema for montering/demontering av vannmåler PDF document ODT document

Sjekklister og veileder for private vann- og avløpsanlegg

I forbindelse med prosjektering og utførelse av private stikkledninger skal denne sjekklisten fylles ut og legges ved søknad om ferdigattest eller ferdigmelding. Her finner du veileder for sanering av private stikkledninger.

Sikring mot tilbakestrømming og forurensning

Alle abonnenter ved kommunens vannverk skal sørge for å installere sikring mot tilbakestrømming. Se veiledning til bygningseier og rørlegger "Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring".

Tips en venn Skriv ut