Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Formannskap

Formannskapet 2015 - 2019

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

Foto av formannskapet 2015-2019.jpg

1. rekke fra v: Trude M. van der Zalm Gjerløv (formannskapssekretær), Knut Espeland (varaordfører), Petter Schou (ordfører), Heidi Vildskog (rådmann)
2. rekke fra v: Heidi Eriksen, Morten Strande (permittert), Nina Haaland, Tron Kallum, Gunnar Espelid

Spydeberg formannskap består av 7 representanter og holder sine møter i kommunehuset i Spydeberg.

Valg og sammensetning

Formannskapet har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Ansvarsområde

Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens §8 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegeringsreglement.

 

 Medlemmer:

Kari Ørnø

Ap

959 18 067

Epost

Heidi Eriksen

Ap

412 29 178

Epost

Gunnar Espelid

Frp

917 96 794

Epost

Petter Schou, ordfører

H 958 43 365

Epost

Nina Haaland

H 950 82 522

Epost

Tron Kallum

Sp 909 34 122

Epost

Knut Espeland, varaordfører KrF 926 34 860 Epost
       

Varamedlemmer Høyre:

     

Harald M. Gullåsen

H    

Yngve Brænd

H    

Arve Bekkevard

H    
Lisbeth Skjeldrum H    
       

Varamedlemmer Ap, Sp, MDG, SV:

 

 

 

Sigmund Lereim

Gro Pettersen

Sp

Ap


 
 
Bjørn R. Opjordsmoen MDG    
Karine Veim Baraa SV    
Hege Anita Fredriksen Sp    
       
       

Varamedlemmer FrP:

 

 

 

Rowena von Ohle

FrP

 

 

 

Varamedlemmer Krf:

     

Monika Lindås

Krf

   
       

 

Tips en venn Skriv ut