Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Formannskapet fattet vedtak vedrørende kommunereform

Formannskapet 2015-2019

1. rekke fra v: Trude M. van der Zalm Gjerløv (formannskapssekretær), Knut Espeland (varaordfører), Petter Schou (ordfører), Heidi Vildskog (rådmann)
2. rekke fra v: Heidi Eriksen, Morten Strande (erstattet av representant Kari Ørnø), Nina Haaland, Tron Kallum, Gunnar Espelid

Torsdag 17.11 fattet formannskapet et vedtak vedrørende kommunereform. Vedtaket går som innstilling til kommunestyret, og vil behandles i kommunestyremøte 1.12.

Formannskapets vedtak i sak 78/2016 "Fremtidig kommunestruktur":

Etter at Askim og Hobøl kommuner har vedtatt å søke om sammenslåing med virkning fra 1 januar 2020, har situasjonen for Spydeberg endret seg. Fylkesmannen har innstilt ovenfor departementet at Spydeberg slås sammen med ovennevnte kommuner. På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag til behandling i kommunestyret:

1. Spydeberg kommune vil søke om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) med Askim og Hobøl fram mot 2020.
2. Spydeberg ønsker tilslutning til interim nemnda og søker om økonomiske midler for 2017.
3. Forutsetningen fra 22-06 er blitt vesentlig endret. Spørsmål om sammenslåing fremmes for rådgivende folkeavstemming høsten 2017. Innlemmes Spydeberg i den nye kommunen våren 2017, faller dette ut.