Frist for å søke om sesongleie av kommunale lokaler for 2018/2019 er 15. april.

Fjellheim

Søknadsskjema for leie av lokaler  ligger på kommunens hjemmesider.


(Selvbetjening – Skjema – Lokaler og anlegg, søknad om sesongleie)


Følg lenken:
https://kommune24-7.no/0123/bruker?retur=%2f0123%2f701763_2&shortname=701763_2

Søknadsfrist er den 15.april.

Når søknadene er mottatt vil alle søkere motta en oversikt over den tid det er søkt om.
Årets tidsfordelingsmøte avholdes mandag 14.mai kl 18.00. 

Minner også om frister for reservasjon av idrettshall til sporadiske arrangementer kommende sesong.
Alle lag og foreninger som ønsker å benytte idrettshallen til et sporadisk arrangement som medfører omdisponering av treningstid, må søke om dette innen følgende datoer:

Sporadiske arrangementer i høstsemester 2018 må søkes om innen 1.juni 2018.

Sporadiske arrangementer i vårsemester 2019 må søkes om innen 15.oktober 2018.

Spørsmål kan rettes til senterleder Camilla Opås 

Tips en venn Skriv ut