Frist i juni for gratis HPV-vaksine

undersøkelse

Tilbud om gratis HPV-vaksine for unge kvinner som er født i 1991 eller senere, avsluttes ved utgangen av juni 2019. 

De som ikke har tatt alle tre vaksinene, må skynde seg for å få fullført vaksineringen innen fristen.

Henvend deg til helsestasjonen i Spydeberg ved personlig oppmøte i åpningstiden eller på telefon 69 68 20 33. 

De som ikke rekker å fullføre innen fristen, kan også ta kontakt med fastlegen og betale for vaksinen selv.

Vaksinen har vist seg å gi rundt 90 prosent beskyttelse mot alvorlige celleforandringer i livmorhalsen hos kvinner som ikke var smittet med humant papillomavirus (HPV) på vaksineringstidspunktet. Slike celleforandringer er et forstadium til livmorhalskreft.
 
Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider