spydeberg.custompublish.com

Hjelpemidler - utfyllende opplysninger om bistand, oppfølging og utleveringsansvarlige

Kommunen sørger for utlån (både kortvarig og varige behov), i tillegg til informasjon og bistand. Disse tjenestene er gratis. Se utfyllende opplysninger nedenfor om åpningstider og kontaktpersoner

Utlån av krykker

Krykker kan lånes på Servicekontoret til et depositum ( hvis krykkene leveres tilbake innen 3 mnd) på kr. 400,-. Kontakt Servicekontoret på tlf. 69 68 20 00 eller kom innom mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.
 

Hjelpemidler, korttidslager

Henvendelser gjøres til Kortidslageret for hjelpemidler på Grinitun sykehjem på telefon 941 40 685. Telefonen er bemannet mandag, onsdag og fredag  kl. 10:00 -12:00.
Åpningstidene på telefon er for tiden litt begrenset på grunn av personellutfordringer.
Henting og utkjøring av hjelpemidler skjer i hovedsak på onsdager og fredager. Hjelpemidler skal være rengjort før tilbakelevering. Husk å merke hjelpemiddelet med brukers navn.

 

Ved varige behov for hjelpemidler (over 2 år)

Skriftlig søknad sendes NAV Hjelpemiddelsentral. Det er en rekke ulike skjemaer for søknader, avhengig av behov for hjelpemidler og tilrettelegging. Se mer om dette på hjemmesidene til NAV.  Både bruker, pårørende og fagpersonell kan søke om tekniske hjelpemidler v/varig behov. Søknaden må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen hjelpemidler kreves det spesielle vedlegg. Bistand fra Fysioterapiavdelingen kan gis. Kontakt oss via Servicekontoret, tlf.69 68 20 00 Beboere med langtidsplass på institusjon har kun krav på varig utlån av forflytningshjelpemidler og hjelpemidler som krever individuell tilpassing, eks. rullestol og rullator.


Reparasjoner og service

Kontakt kommunen Korttidslager for hjelpemidler på telefon 941 40 685 onsdag kl. 08: 00 -11:30 eller fredag kl. 09:00-15:00.
Ved akutt reparasjonsbehov når hjelpemiddelet er brutt sammen og du ikke kan vente på kommunens hjelpemiddelteknikker, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Østfold på telefon 69 01 02 20. Utenom arbeidstid, helger og høytidsdager er telefon 48042190. (akuttelefon)

Trygghetsalarm

Ved feil på alarmer kontakt Hjemmebasert omsorg. Trenger du trygghetsalarm, send inn en søknad til Tildelingsenheten.