Høring - forslag til ny lokal gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Østfold kommune 2020, Viken

Kalkulator

Fellesnemnda i Indre Østfold kommune 2020 vedtok i møte 18.06.2019 å legge forslag til ny forskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven ut på høring, jf. Forvaltningsloven § 37. Høringsfristen er 01.09.2019.

Indre Østfold kommune 2020 legger med dette forslag til ny forskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven ut på høring. 

Høringsuttalelser merkes med "Forslag til lokal gebyrforskrift Indre Østfold kommune 2020 – saksnummer 19/963" og sendes til post@io.kommune.no innen 01.09.2019.

Her er lenker til høringsdokumentene: