Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Hva skjer videre i prosessen med kommunereform?

Kommunestyrets vedtak av 1. desember oversendes Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fylkesmannen har frist 31.12. til å sende sin reviderte anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Departementets anbefaling oversendes Stortinget til videre behandling. Stortinget vedtar hvordan det nye kommunekartet skal se ut i løpet av våren.
Kommunestyret har vedtatt å avholde rådgivende folkeavstemming høsten 2017 dersom Stortinget ikke vedtar at Spydeberg skal bli en del av en ny storkommune. Denne rådgivende folkeavstemmingen vil da handle om vi allikevel skal søke sammenslåing.

Fire medlemmer fra hver kommune (Askim, Hobøl og Spydeberg) danner en interimnemd som skal planlegge og vurdere mulige løsninger for framtidens kommune.
Vil du vite mer om kommunestyrets behandling kan du lese mer her:http://innsyn.iofd.no/spydeberg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016011259&dokid=44699&versjon=3&variant=P&