Hvem fortjener pris for god byggeskikk og landskapspleie i 2019?

Jente og  lite hus

Spydeberg kommunes byggeskikkpris er en hederspris som deles ut til bygninger/hus og bygde omgivelser. Utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø vil vektlegges i vurderingen når det avgjøres hvem som får prisen. Statutter for prisen kan du lese her 

 

Frist for å foreslå kandidater er 14. mars. Forslag med begrunnelse kan sendes på mail til grete.skjelbred@spydeberg.kommune.no Spørsmål om prisen kan rettes til kultursjef Grete Skjelbred på tlf 48178670.