Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Trykkavløp Lyseren/Hvordan koble seg til -info til nye abonnenter

Informasjon til nye abonnenter - hvordan koble seg til?

For de som ønsker å koble seg til kommunens vann- og avløpsnett på Lyseren, gjelder følgende:

1. Graving og montering av stikkledning og kvernpumpestasjon er søknadspliktig tiltak ihht plan- og bygningsloven. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang. Her finner du søknadsblanketter for byggesaken. Hvis vann og avløpsledninger føres over annen manns grunn, må det inngås en avtale med berørte eier(e) om dette. Avtalen skal tinglyses. Kostnader i forbindelse med graving, montering, rør og deler dekkes av hytteeier/tiltakshaver. 

2. NB- Kommunen skal foreta sveisingen av stikkledning inn på hovedledning, for rørleggers regning. Dette gjøres som en ekstra sikkerhet mot lekkasjer.

3. I tillegg skal ansvarlig rørlegger sende inn søknad om sanitærabonnement. Her krysses det av for tilkoblingen gjelder vann og avløp, eller kun avløp (har annen vannforsyning).

4. Nærmere informasjon om tekniske spesifikasjoner på pumpa fås fra kommunens driftsavdeling. Det skal benyttes elektronisk vannmåler av typen Kampstrup Mulical 21, eller tilsvarende (slik at kommunen kan foreta fjernavlesning). Innkjøp og montering dekkes av hytteeier/tiltakshaver.

5. Oversikt over tilkoblingsgebyr og årsgebyrer finner du her.

6. Etter at anlegget er ferdigstilt tar kommunen over ansvar for drift og vedlikehold av din private stikkledning og pumpestasjon. Inntil videre er det vedtatt politisk at kommunen har driftsansvar for ledningsnett og alle pumpestasjoner på Lyseren, også de private, fram til 2026 (KS-009/14).

Her kommer kart som viser hvor det er lagt vann- og avløpsledninger i de ulike områdene ved Lyseren.

Tips en venn Skriv ut