Informasjon om algeoppblomstring på Lyseren

Lyseren

Trygt drikkevann i Spydeberg. 

Kommunen tok tirsdag denne uka prøver av vannet i Lyseren, både i råvannsinntaket til vannverket og av overflaten. Prøvene fra råvannsinntaket var fine, men vi avventer svar fra NIVA på prøvene fra overflatevannet. Renseprosessene ved vannverkene ved Lyseren fjerner uansett eventuelle algegifter i råvannet. Dette betyr at drikkevannet vårt er trygt. Når det gjelder bading i Lyseren anbefaler vi dere å følge rådene på plakatene som er hengt opp på badeplassene. Resultatene publiseres så fort de er klare. 

Tips en venn Skriv ut