Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Helsehjelp/Fysioterapi

Informasjon om fysioterapi i Spydeberg kommune

 

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom, skade og/eller annen funksjonsnedsettelse. Fysioterapeuter i Spydeberg kommune er enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. 

Fysioterapeutene bidrar med:

  • Funksjonsvurdering/motorisk vurdering
  • Utforming og oppfølging av tiltak
  • Behandling/trening/veiledning
  • Gruppetrening

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings – og rehabiliteringstilbud.

Kommunefysioterapeutens hovedfokus:

  • Barn og ungdom vurderes, behandles og følges opp til og med videregående skole
  • Voksne og eldre vurderes, behandles og får veiledning der det er behov for et mer helhetlig tilbud og hvor fysioterapeuten samarbeider med flere instanser

Tjenesten tilbys uavhengig om du bor hjemme eller på institusjon.

En henvisning må ligge til grunn før vurdering/tiltak iverksettes. Henvisende instans kan være innbyggeren selv, pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller helseinstitusjoner. Tiltak iverksettes etter vurdering av fysioterapeut i samarbeid med bruker/pårørende evt. annet fagpersonell i forhold til vedtatte prioriteringer og kapasitet.

Henvendelser rettes til følgende steder (avhengig av alder):

Barn og unge (0–20 år) til Kommunefysioterapeut: Vida Stepanov, ledende fysioterapeut (barn) tlf. 989 00 813. 

Voksne og eldre til Kommunefysioterapeut: Caresse Mariano (voksne) tlf. 99 49 69 16.  

Ansvarsområder for kommunefysioterapeutene: Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, habilitering og rehabilitering av voksne og tekniske hjelpemidler.

 

Institutter:

Bakketun fysioterapi
Krokveien 20, 1820 Spydeberg, tlf. 69 83 80 70, fax 69 83 72 23 
Fysioterapeut Ola Kulsås
Åpningstider: mandag - torsdag: 08.00 - 16.00, fredag 08.00 - 12.00.
Hjemmebehandling tirsdag og torsdag 08.00 - 12.00.

Fysioforum
Nordmyrveien 3, 1820 Spydeberg, tlf. 69 83 64 64, fax 69 83 64 64
Ved instituttet arbeider disse fysioterapeutene:
Spesialist i manuell terapi Kari Mette Palm
Arbeidstid: mandag-fredag
Fysioterapeut Karine Veim Baraa
Arbeidstid: mandag-fredag