Innlevering av listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Bilde av valg-logo

Er du listeansvarlig for kommunestyrevalget og lurer på hvor du skal levere ditt partis valglister?

Fristen for innlevering av listeforslag er 2. april kl. 12:00

Listeforslaget må leveres i papirformat. Det er ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen - det må være kommet fram. 

Innlevering av listeforslag gjøres til Servicetorget i Askim kommune enten via post eller over skranken. Konvolutten stiles til Trine Ottosen og leveres personlig eller sendes til Indre Østfold kommune v/Askim kommune, Postboks 2003, 1802 Askim. Ta kontakt per epost trine.ottosen@io.kommune.no ved eventuelle spørsmål. 

Frist for innlevering av listeforslag er normalt 31. mars i valgåret. I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00
 
Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn
Tips en venn Skriv ut