Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Kommunestyre

Kommunestyret

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

 

 

Kommunestyret 2015-2019.jpg

1. rekke fra v. : Gro Pettersen, Karine Veim Baraa, Trude M. van der Zalm Gjerløv (formannskapssekretær), Knut Espeland (varaordfører), Petter Schou (ordfører), Heidi Vildskog (rådmann), Heidi Eriksen, Silje Fjeldbraaten
2.
rekke fra v: Kari Ørnø, Morten Strande (permittert), Rowena von Ohle, Nils Rune Kind, Harald Gullåsen, Lisbeth Skjeldrum, Arve Bekkevard, Monika Lindås, Trond Bøle, Nina Haaland, Sigmund Lereim, Tron Kallum, Yngve Brænd, Gunnar Espelid, Bjørn Ring Opjordsmoen

 

Spydeberg kommunestyre består av 21 representanter og holder sine møter i kommunehuset i Spydeberg.

Myndighet

I henhold til kommunelovens paragraf 6 må alle kommuner ha et kommunestyre som er direkte valgt av innbyggerne.

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen.

Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift setter.

En del overordnede saker kan ikke delegeres fra kommunestyret til andre organ. Dette gjelder bl.a. behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding, kommuneplan m.v.

Arbeidsform

Kommunestyrets arbeidsform er tilnærmet utfyllende beskrevet i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

 

Medlemmer:
 
 
 
Arve Martinsen
A
94873845 Epost
Heidi Eriksen
A
412 29 178
Kari Ørnø
A
959 18 067
Gro Pettersen (gruppeleder)
A
948 43 365
 
 
 
 
Petter Schou, ordfører
H
958 40 020
Nina Haaland (gruppeleder)
H
950 82 522
Harald M. Gullåsen
H
934 99 500
Yngve Brænd
H
995 46 404
Arve Martinius Bekkevard
H
909 60 389
Lisbeth Skjeldrum
H
47483286
 
 
 
 
Tron Kallum (gruppeleder)
Sp
909 34 122
Sigmund Lereim
Sp
907 33 833
Silje E. Fjeldbraaten
Sp
95023997
Trond Bøle
Sp
977 70 077
 
 
 
 
Rowena von Ohle
Frp
951 95 341
Gunnar Espelid (gruppeleder)
Frp
917 96 794
 
 
 
 
Knut Espeland, varaordfører (gruppeleder)
Krf
926 34 860
Monika Lindås
Krf
477 50 262
Nils Rune Kind
Krf
93094701
 
 
 
 
Bjørn Ring Opjordsmoen (gruppeleder)
MDG
958 04 395
 
 
 
 
Karine Veim Baraa (gruppeleder)
SV
93864644
 
 
 
 
Varamedlemmer:
 
 
 
Signe Tunby
Sp
41579516
Sondre Bergersen
Sp
99482121
Torunn K. Igsi
Sp
92028383
Jan Håvard Nyborg
Sp
41640181
Bodil Østby
Sp
94055965
Jan Erik Fredriksen
Sp
97027166
 
 
 
 
Jens Tore Fremmegård
Frp
986 36 311
 Birgitta Grimeland
Frp
975 82 363
Jarl Meland
UA
922 97 222
Jan Dirk von Ohle
Frp
950 95 444
Jan Vidar Brandbu
Frp
99359272
 
 
 
 
Frode Melum
H
900 54 992
Trine Birkelund
H
90137350
Arne Bjerke
H
905 44 295
Gunnar Harstad
H
414 19 449
Monika Svarstad
H
92053207
Christine Birkelund
H
41606494
Jon-Einar Aandal
H
90188059
Stian Dokken
H
47858502
 
 
 
 
Leif Johan Lundal
A
958 51 411
Henning Andenæs
A
92238508
Daniel Bødtker-Lund
UA
92450960
Cecilie Iversen Ystenes
A
91151829
Anne Beth Thonerud
A
99540790
 
 
 
 
Britt Agnete Gulbrandsen
Krf
92220004
Ole Andreas Kvilesjø
Krf
95045389
Lillian R. Våje
Krf
93697637
Trond Rogstad
Krf
97005073
Sai Khuai Niching
Krf
98834430
Trond Inge Solberg
Krf
99324530
 
 
 
 
Monica Marcella Kjærstad
MdG
92433054
Espen C. Ness Endal
SV
93874860
Tiril Pharo
MdG
92056833
Kristin Joakimsen
MdG
41540337
 
 
 
 
Åse Kristina Heien
SV
93433406
Heidi Marit Stubberud
SV
95943363
Kari Heien SV 90661310 Epost
Tips en venn Skriv ut