Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Kommunestyrevedtak i sak 54/2016 Fremtidens kommune - kommunereform

Kommunestyret fattet vedtak i sak 54/2016 Fremtidens kommune - kommunereform under kommunestyremøte 22. juni.

Kommunestyrets vedtak:

1. Spydeberg kommunestyre følger folkeavstemningen og konstaterer at Spydeberg vil bestå som egen kommune.

2. Spydeberg kommune vil søke videre samarbeidsformer med nabokommunene.

3. Spydeberg kommunestyre står til enhver tid fritt til å ta opp aktuelle samarbeidsformer til behandling.

Tips en venn Skriv ut