Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

TITTEL/ARBEIDSOMRÅDE

NAVN

TELEFON

Tildelingsenheten  - enhetsleder og saksbehandler

Wenche Lorentzen

459 71 782

Tildelingsenheten – saksbehandler

Janne Greve Langbråthen

957 95 928

Tildelingsenheten – saksbehandler

Marita Sørlie


Bogruppe 1

 

458 78 259

Bogruppe 2

 

458 78 239

Bogruppe 3

 

458 78 244

Hjemmesykepleien

NB: Bemannet mellom 08.00-15.15 i ukedager, utenom disse tidene og i helg sjekkes den fortløpende. Legg igjen beskjed, så ringer vi tilbake.

948 08 399

Hjemmehjelp

 

479 71 536

Dagsenter Grinitun

 

404 29 885

Avdelingsleder Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt enhetsleder HBO(hjemmesykepleie, hjemmehjelp, koordinator funksjonshemmede og boliger til voksne funksjonshemmede(Nordmyrveien og Granvinveien).

 

Trine Bråthen

995 71 302

(denne telefonen kan bare brukes på dagtid)

Avdelingsleder Bogruppe1, natt-tjenesten og enhetsleder Grinitun

Sølvi Bruflat

958 88 137

Avdelingsleder bogruppe 2 og 3

Ester Liborg

414 69 029

Ergoterapeut / hjelpemidler

Anna Ree

477 94 540

Fysioterapeut

Caresse Mariano

994 96 916

 


 

 


 

 

Tips en venn Skriv ut