Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Turer og friluftsliv/Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark.

Skilt til Skimtefjell

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Tips en venn Skriv ut