Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Reguleringsplaner/Myrer skog syd

Myrer skog syd - offentlig ettersyn

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres med dette offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for næringsområde Myrer skog syd.

Statoil fuel and retail er forslagsstiller.

Hensikten med planforslaget er å regulere for næringsbebyggelse som en utvidelse av nærings-/industriområdet på Myrer skog.

Uttalelser til planforslaget sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller pr. e-post post@spydeberg.kommune.no.

Frist for merknader er 31. august 2016.,

Dokumentene finner du her:

Alle høringsuttalelser Myrer skog syd (L)(72014).pdf
Planbeskrivelse Myrer skog syd (L)(72015).pdf
Reguleringsbestemmelser Spydeberg kommune - 20160518 (L)(72016).pdf
Reguleringskart (L)(72017).pdf
ROS-analyse (L)(72018).pdf
Vegvesenet varslingsmerknader (L)(72019).pdf