Nytt telefonnummer og nytt navn på skatteoppkreverne

sorte telefoner

Skatteoppkreverne i Indre Østfold samles fra 13. juni.

Skatteoppkreverne i Askim, Eidsberg/Trøgstad og Hobøl/Spydeberg samles under ett felles navn: Kemnerne i Indre Østfold.

Kontoret får også nytt telefonnummer, nummeret er 69 68 10 08.

Endringene gjelder fra 13. juni 2019.