Obs! Utsatt informasjonsmøte om trykkavløp Solbergfoss, Holm og Stegenveien

Vi viser til invitasjon til informasjonsmøte, datert 21.3.2019. Vi må dessverre utsette informasjonsmøtet som var planlagt torsdag 25. april 2019.

På grunn av feil i forbindelse med utsendelse av sakspapirer til kommunestyret 10. april valgte politikerne å utsette saken til juni. Neste møte i kommunestyret er 5. juni 2019.

Prosjektlederen ønsker å utsette informasjonsmøtet til det foreligger et politisk vedtak om blant annet størrelsen på anleggsbidraget.

Vi beklager forsinkelsen dette medfører for framdriften i prosjektet, og kommer tilbake til ny dato for informasjonsmøte.

Tips en venn Skriv ut