Hjem/Alle tjenester/Helse og velferd/Sykehjem og omsorgsboliger/Omsorgsboliger

Kommunal og omsorgs-bolig

Kommunale boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og de er i all hovedsak å betrakte som midlertidig hjelp. 

Omsorgsboligeene er i all hovedsak innskuddsleiligheter, de er organisert i 3 forskjellige borettslag og man må være medlem i USBL. Kommunen har tildelingsrett på omsorgsboligene.

Her finner du søknadsskjema.

Tips en venn Skriv ut