Hjem/Alle tjenester/Kultur og fritid/Bibliotek/Om biblioteket/Utlåns- og ordensreglement/Ordensreglement

Ordensreglement

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets ordensreglement samt alminnelige regler for god oppførsel. Personalet vil i første omgang gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom en slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
Personer som opptrer truende eller på noen annen måte er til sjenanse for personalet og det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. kan vises bort fra biblioteket.
Det er ikke tillatt å ta med hunder inn, med unntak av førerhund.
Disse reglene gjelder også i ubemannet tid. Hvis reglene ikke overholdes, kan låner utelukkes fra meråpent, selvbetjent bibliotek.
For alles trivsel ber vi om at reglementet overholdes.