Hjem/Kommunen vår/Organisasjonskart

Organisasjonskart Spydeberg kommune

Organisasjonskartet sier noe om hvordan kommunen er organisert og hvem som er leder i de ulike nivåene. Det finnes bokser i kartet der leder ikke er påført, da er det leder fra nivået over som er leder. Her finner du organisasjonskartet.