Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Politiske saker til behandling - kommunereform

Torsdag 18.5 er en rekke politiske saker om kommunereform oppe til behandling i formannskapet. Formannskapet skal behandle saker om oppretting av fellesnemd, prosjektplan for den nye kommunen, navn på den nye kommunen og søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak.

Prosjektplanen vil si noe om hvordan kommunene skal gå frem for å bygge den nye kommunen. Prosjektplanen vil legge grunnlaget for arbeidet politikerne og de ansatte i Spydeberg, Eidsberg, Hobøl og Askim skal gjøre i årene frem mot 2020. Det er lagt opp til at prosjektplanen skal revideres halvårlig i denne perioden. For å spisse det politiske arbeidet mot byggingen av ny kommune vil det opprettes en fellesnemd. Fellesnemden vil bestå av fire politikere fra hver kommune, og de skal samordne og ta seg av forberedelsene til kommunesammenslåing. Fellesnemda skal fungere som organ i perioden fra det er gjort vedtak om sammenslåing i Stortinget og frem til sammenslåingen blir satt i verk etter kommunevalget høsten 2019. En navnekomitè bestående av ordførerne og lederne av ungdommens kommunestyrer ble etablert i uke 16. Kommunene inviterte alle innbyggere til å komme med navneforslag via kommunenes nettsider. Komitèen mottok 61 i navneforslag som ble diskutert i to møter. Komitèen nominerte tre navn til vurdering og uttalelse fra kommunestyrene i de fire kommunene. Formannskapet skal også behandle en felles søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak for etablering av ny kommune.

Om du ønsker et dypdykk i disse sakene finner du saksfremlegg med vedlegg her.

Tips en venn Skriv ut