Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/PP-tjenesten

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg

PP-tjenesten har flyttet!

PP-tjenesten har fått nye lokaler. Dere finner oss nå i Ordfører Voldens vei 1 i Mysen. Her holder vi til i 2.etasje på Heggin 2.

Telefonnummerene er det samme, det samme er postadressen inntil videre.

 

PP-tjenestens oppgaver er bl.a. å bistå foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du som forelder tror at barnet ditt trenger tilrettelegging i barnehage eller skolehverdagen.
Dersom barnet ditt ikke går i barnehage ta direkte kontakt med oss. 

Målgruppe

PP-tjenesten er en hjelpetjeneste for barn og ungdom i alderen 0 - 16 år.
PP-tjenesten kan også være sakkyndig for voksne som vil ha behov for spesialundervisning. 

 

Henvisning

Henvisning til PP-tjenesten skjer skriftlig. Henvisningsskjema må fylles ut i papirversjon og sendes pr post. 

Se ellers vår Rutinebeskrivelse for nærmere info. 

 

Dokumenter

Drøftingsskjema 

PDF document
ODT document

- til bruk for barnehagene når de melder inn saker til drøftingsmøter

Henvisningsskjema

Pedagogisk rapport for barnehagen   -rapport og TRAS-kartleggingen skal ikke være eldre enn 6 uker. 

Plan for den Spesialpedagogiske hjelpen 

PDF document
ODT document

- til bruk for barnehagen

Pedagogisk rapport for skolen 

PDF document
ODT document

            - rapporten kan ikke være eldre enn 3 mnd.

Kontaktinformasjon til PP-tjenesten:

 Postadresse:  Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg
 Besøksadresse:  Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen
 Email:  ppt@spydeberg.kommune.no
 Telefon:  6968 2000
   

Tirsdager mellom kl. 09:00 og 12:00 svarer ikke PP-tjenesten på telefon pga interne møter.

Ansatte:

Leder Ane-Lene Gran ane-lene.gran@spydeberg.kommune.no 458  70811  

Konsulent/

IKT-ansvarlig

Hilde B. Johansen Ertnes hilde.ertnes@spydeberg.kommune.no 400 22176
Ped.psyk.rådgiver Randi Søimer randi.soimer@spydeberg.kommune.no  
       
Ped.psyk.rådgiver Anja Louise Bredal Anja.louise.bredal@spydeberg.kommune.no  
       
Ped.psyk.rådgiver Karina Thuen Svevad karina.thuen.svevad@spydeberg.kommune.no