Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Prosessen med å bygge ny storkommune er nå offisielt igangsatt

Fellesnemnda

8. juni vedtok Stortinget sammenslåing av Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl kommuner. På bakgrunn av dette hadde fylkesmann Trond Rønningen 12. juni invitert kommunene til et felles by- og kommunestyremøte i ettermiddag. Møtet startet klokken 17 med drøfting av flere saker. Sakene som stod på dagsorden var blant annet kommunens navn, antall medlemmer i det nye kommunestyret kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda.

Navn på kommunen​
Følgende status ble orientert om i møtet:
Askim: Flertall for Askim 
Eidsberg: Enstemmig for Smaalenene
Hobøl: Flertall for Askim
Spydeberg: Flertall for Smaalenene
Trøgstad: Enstemmig for Smaalenene

Antall medlemmer i den nye kommunestyret
Alle kommunene innstilte på 45 representanter i det nye kommunestyret.

Valg av revisor til Fellesnemnda
IKS Kommunerevisjon er ønsket av samtlige kommuner.

Her kan du lese protokollen fra møtet (avventer foreløpig protokoll)


EGNE, ORDINÆRE KOMMUNESTYREMØTER
Etter fellesmøtet gikk representantene videre til egne, ordinære kommunestyremøter. Med bakgrunn i fellesdrøftingene gikk de gjennom sine egne tidligere vedtak. Vedtakene ble enten fortsatt bekreftet eller justert noe. 

Protokollene fra møtene kan du lese her:
Møte i Askim kommunestyre
Møte i Eidsberg kommunestyre
Møte i Hobøl kommunestyre
Møte i Spydeberg kommunestyre
Møte i Trøgstad kommunestyre

KONSTITUERING AV FELLESNEMND
Konsituering av fellesnemnd var siste kveldens siste sak 

Sak 1: Valg av leder og nestleder til Fellesnemnda
Det forelå allerede forslag om Thor Hals som leder og Erik Unaas som nestleder. I møtet kom det opp ytterligere et forslag om Petter Schou som leder og Kathrine Hestø Hansen som nestleder.
Det siste forslaget falt etter avstemming, og det ble fattet vedtak om at Thor Hals blir leder og Erik Unaas nestleder i Fellesnemnda.

Sak 2: Felles partssammensatt utvalg
Denne saken utsettes til neste møte som holdes 19. juni

Sak 3: Agenda for neste møte 19. juni
Agendaen kan du se her (avventer foreløpig møteinnkalling)

Her kan du lese protokollen fra møtet i Fellesnemnda.