Reklamasjonsarbeider i pumpestasjoner - Lyseren rensedistrikt

Veidekke hoder på med reklamasjonsarbeider på varmekabler i pumpestasjoner. Dette gjelder en meters dype pumpestasjoner. Til informasjon.