Salg av fyrverkeri sesongen 2019

brannvesenet logo

Virksomheter i kommunene Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker som ønsker å selge fyrverkeri i tiden 27. – 31. desember 2019, må sende inn fullstendig søknad til brannsjefen innen 1. mai 2019.

Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av 
26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger. Søknadsskjema finnes på www.dsb.no eller fås direkte av fyrverkerileverandør. Behandlingsgebyr på kr. 1 750,- vil bli tilsendt.
 
Fullstendig søknad med vedlegg sendes:
 
Indre Østfold brann og redning IKS
Postboks 154
1851 Mysen eller pr e-post til: post@iobr.no