Hjem/Kommunen vår/Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap i Spydeberg kommune

Egenberedskap

Kommunen er et av fundamentene i det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Gjennom omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser har kommunen dannet seg et godt bilde av hvilke hendelser kommunen kan utsettes for, samt hvor store konsekvenser dette vil kunne ha for lokalsamfunnet vårt. Det er svært viktig at Spydeberg kommune har evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, og ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov, hvis en alvorlig hendelse skulle oppstå.

Kommunen har en beredskapsplan som trer i kraft hvis situasjonen skulle tilsi det. Kommunen har en fast kriseledelse, som ledes av Rådmannen. Kriseledelsen øver jevnlig, med utgangspunkt i ulike scenario. I en alvorlig krisesituasjon vil kommunens kriseledelse raskt iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning, infrastruktur, miljø og materielle verdier.

I en krisesituasjon er det viktig at innbyggere, ansatte og andre involverte får tilstrekkelig og riktig informasjon. Kommunens hjemmesider og Facebooksider vil være en viktig kilde til informasjon for innbyggerne i slike tilfeller. I tillegg bruker kommunen en sms-varslingstjeneste for å kunne varsle om oppståtte situasjoner. Dette kan du lese mer om her. I en akuttsituasjon vil det som hovedregel være Politiet som sørger for informasjon til publikum.
 
For å levere gode tjenester, og lage bra dager for kommunens innbyggere, har kommunen kontinuerlig fokus på beredskapsarbeid og på forebygging av alvorlige hendelser.

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan du kan forebygge uhell hjemme hos deg selv, eller hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser, se www.sikkerhverdag.no.