Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Helsestasjon og skolehelsetjeneste/Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil

plakater sikring av barn i bil

Statens vegvesen og Trygg Trafikk informerer nå om sikring av barn i bil på seks språk for å nå dem som ikke behersker det norske språket. Her finner du informasjonen på norsk, engelsk, arabisk, somali, polsk og tigrinja. 

Internasjonalt samfunn

På norske veier finner vi trafikanter fra alle verdens hjørner. Nå tilbyr Statens vegvesen informasjonsmateriell om sikring av barn i bil på polsk, arabisk, tigrinja og somali i tillegg til norsk og engelsk. Materialet består av brosjyre og plakater som viser hvordan vi sikrer små, og litt større, barn.

Støtter nullvisjonen

I 2016 startet Vegvesenet arbeidet med tverrkulturell kommunikasjon med å invitere til workshop for å finne måter å nå fram til trafikanter som ikke snakker norsk. Samarbeidet med Trygg Trafikk om sikring av barn i bil er ett av flere tiltak som er gjennomført disse tre årene.

Trygg Trafikk undersøkte i 2018 hvordan vi sikrer barn mellom 4 og 7 år i bil. Resultatet viste at fire av ti ikke sikret barnet sitt i bil, eller sikret barnet feil. Erfaringen viser at foreldre med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som sikrer barna feil, eller ikke sikrer dem i det hele tatt.

Demokratisk rettighet

– Alle har rett til informasjon og kunnskap om trafikksikkerhet. Nå vil vi nå dem som ikke har fått den norske trafikksikkerhetskulturen i ryggmargen gjennom opplæring i barnehage og skole. Vi må nå alle innbyggere for å ha mulighet til å innfri visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier kommunikasjonsleder Ellinor Tørud i Statens Vegvesen.

Hun forteller at Vegvesenets erfaring er at ikke alle kjenner til reglene for sikring av barn i bil, og at det kan være en av årsakene til at mange ikke har godkjente barnestoler. Andre har manglende forståelse for den norske trafikksikkerhetskulturen.

Riktig sikring redder liv

– Et av de viktigste budskapene er at barn under fire år, og gjerne de som er større, bør sitte i bilsete som vender bakover. Små barn har store hoder og de har derfor høy risiko for å få nakke- og hodeskader i en ulykke dersom de sitter i barnesete som er vendt framover, sa Ann Helen Hansen fra Trygg Trafikk da hun demonstrerte bruk av bilstol.

Trykk her for å finne brosjyrene og plakatene med informasjon om sikring av barn i bil. 

Tekst lånt og bearbeidet fra denne artikkelen
Foto: Giselle Jensen