Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnevern

Sjumilssteget

Sjumilssteget er utviklet for å bedre og sikre kommunenes tilbud til barn og unge. Spydeberg kommune deltar i Sjumilssteget, som er et prosjekt i regi av Fylkesmannen.
Målsettingen for Sjumilssteget i Østfold er at alle barn og unge skal ha det bra og bli sett, hørt og ivaretatt.
Her finner du informasjon om prosjektet og mailadressen til sjumilssteget i Spydeberg om det er noe du lurer på eller har lyst til å informere om.