Hjem/Alle tjenester/Byggesak og teknisk/Trykkavløp Lyseren/Søknad om sanitærabonnement

Søknad om sanitærabonnement (sanitærmelding)

Sanitærmelding og ferdigmelding

Alle abonnenter må sende inn søknad om sanitærabonnement før hytta/boligen kobles til vann- og trykkavløpsnettet. Skjemaet fylles ut av ansvarlig rørlegger.

Abonnenter i Lyserens nedbørfelt betaler andre årsavgifter m.m. enn ellers i Spydeberg. Skriv derfor "Lyseren" i rubrikken "tilleggsopplysninger". 
Hvis rørlegger ikke mottar svar innen 2 uker, anses tillatelse som gitt, og rørlegger sender inn ferdigmelding så fort tilkoblingen er utført.

Reduksjonsventil

Trykket på vannet ut fra vannverket på Hemnes er høyt (opp til 9 bar) og det må installeres reduksjonsventil.

Vannmåler

Ved montering av vannmåler skal det sendes vannmålerskjema PDF document ODT document til kommunen. Kommunen har bestemt at det skal installeres elektroniske vannmålere av typen Kamstrup Multical21. Rørlegger, eller abonnenten selv, kan hente måler på kommunehuset. NB- det må være sendt inn sanitærmelding til kommunen i forkant. Inntil videre leses måleren av manuelt.

Gebyrer

Årsgebyret for hhv. vann og kloakk er delt inn i en fastdel, som er lik for hytter og helårsbolig, og en forbruksdel, basert på vannforbruk. For hytter uten vannmåler blir vannforbruket stipulert til 100 m3 vann per år (tilsvarer daglig forbruk på ca 277 liter). Satsene på gebyrene finner du under "Priser på tjenester".

Mer informasjon om beregning av vann- og avløpsgebyrer finner du under driftssiden for Trykkavløp Lyseren.