Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Spydeberg søker om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) med Hobøl og Askim

Puslespill

Etter at Askim og Hobøl kommuner har vedtatt å søke om sammenslåing med virkning fra 1 januar 2020, har situasjonen for Spydeberg endret seg. Fylkesmannen har innstilt ovenfor departementet at Spydeberg slås sammen med ovennevnte kommuner. På bakgrunn av dette ble følgende forslag fremmet  behandling i og vedtatt av kommunestyret i Spydeberg torsdag 1. desember. 


1. Spydeberg kommune vil søke om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) med Askim og Hobøl fram mot 2020.

2. Spydeberg ønsker tilslutning til interim nemnda og søker om økonomiske midler for 2017.

3. Forutsetningen fra 22-06 er blitt vesentlig endret. Spørsmål om sammenslåing fremmes for rådgivende folkeavstemming høsten 2017. Innlemmes Spydeberg i den nye kommunen våren 2017, faller dette ut.

Tips en venn Skriv ut