Stem på nytt kommunevåpen for Indre Østfold kommune

6+kommunevåpen,+oppsett+web

Høsten 2018 lanserte Indre Østfold kommune en konkurranse om å tegne kommunevåpenet til den nye kommunen. Det kom inn over 500 forslag. Nå har en jury gått gjennom forslagene og vurdert dem etter kriteriene som fellesnemda har vedtatt. Dette arbeidet har resultert i 6 finalister.

Du kan stemme ved å delta i en SMS-konkurranse

Nå lanseres en SMS-konkurranse der du kan stemme på det kommunevåpenet du liker best.

For å stemme på din favoritt, send SMS med «Forslag + nummer» f.eks. «Forslag 3» til tlf. 26444. Det er kun en stemme pr. person. Avstemningen avsluttes 30. januar 2019.

Her kan du se de 6 forslagene: 6 kommunevåpen med i konkurransen


Hvordan avgjøres konkurransen?

SMS-konkurransen er en av fire vektinger. Vinnerforslaget baseres på følgende vekting:
•Juryen kan avgi samlet 100 poeng
•SMS-avstemmingen kan avgi samlet 100 poeng
•Heraldikerne kan avgi samlet 40 poeng
•Grafikerne kan avgi samlet 60 poeng

Selve lanseringen av kommunevåpenet skjer i Fellesnemdas møte 5. februar 2019.


Bakgrunn

Juryen består av en representant fra hver av dagens fem kommuner. I utvelgelsesprosessen fikk juryen bistand fra faglig kompetanse innen grafisk design og heraldikk.

Juryen har valgt bort alle forslag som består av, og begrunnes med, en symbolikk knyttet til at fem blir til én. Kommunevåpen er et offisielt merke som skal være varig, og dersom det i fremtiden skulle forekomme endringer i kommunestrukturen er det uheldig å ha et merke som ikke lenger passer. Juryen mener at forslag som bygger oppunder fem blir til én kan leses som motebetont.

Ved tilnærmet like forslag trakk juryen lodd for å rettferdig avgjøre hvem som gikk videre til finalen. I utlysningen av konkurransen var dette oppgitt som en mulighet.

Med bistand fra grafisk kompetanse valgte juryen ut forslag som ble rentegnet og videreutviklet av grafikere fra Spydeberg Reklamehus. Videre ble forslagene sendt til Patentstyret for å forsikre at forslagene ikke var for like andre logoer i Norge og utlandet. Forslagene ble også sendt til heraldikere for uttalelse.