Svømmehallen på Spydeberg ungdomsskole er åpen for publikum hver fredag

Barn og pappa i basseng

Velkommen til svømmehallen på Spydeberg ungdomsskole. Vi har et 12,5 m basseng med tilhørende badstue. Svømmehallen er åpen for publikum hver fredag fra 16.30 til kl. 19.30 utenom i skolens ferier. 

Tilbudet er et åpent tilbud, men sikkerhets- og trivselshensyn er det noen regler som må følges: 

•    Barn under 10 år har bare adgang til svømmehallen ifølge med foresatte. 

•    Badet er ikke ansvarlig for verdisaker som ikke er innlevert til oppbevaring. 

•    Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget. 

•    All form for mat og drikke er forbudt i badeanlegget. 

•    Det må ikke stupes fra langsidene av bassenget.  Stup må bare foretas fra den dypeste enden. 

•    Den siste timen av badets åpningstid er forbeholdt de som ønsker langdistansesvømming. 

•    Alle må vise ro og orden og følge personalets anvisninger. 

•    Personalet har det avgjørende ordet, hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet. 

•    Overtredelse av ordensreglene kan medføre bortvisning fra badeanlegget. 

•    Tilbud om åpen svømmehall innebærer også tilbud om badstue. Tilbudet gis til kvinner i partallsuker og menn i oddetallsuker.

 

 


Priser:
Barn: 30 kroner
Voksne: 50 kroner
Familie: 100 kroner