Totalforbud for bruk av ild i utmark

bål skog

Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefen i Indre Østfold besluttet å innføre totalforbud for bruk av ild i utmark. Dette vil også gjelde grilling og bruk av tilrettelagte bålplasser.

Det tørre været vi har hatt i vårt distrikt har ført til stedvis stor fare for skog-, gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet (www.yr.no) viser at det kommer til å være stedvis stor fare i tiden fremover.

Skogbrannindeksen for vårt området ligger på 212 i dag 30.april  og vil passere 220 de nærmeste dagene. Når skogbrannindeksen ligger på 70 eller høyere er den å anse som meget stor. 
 
Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til flere hendelser forårsaket av åpen ild og vi ber alle om å vise aktsomhet og avstå fra all bruk av ild.