Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Reguleringsplaner/Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for «Grinda», gnr/bnr 33/10 m.fl.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for «Grinda», gnr/bnr 33/10 m.fl.

Grinda

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for «Grinda», gnr/bnr 33/10 m.fl. PlanID 0123-2014-0005


I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsatt planarbeid. Forslagsstiller vil være Per Kristian Låche i samarbeid med rådgiver fra Rak arkitektur AS. I sammenheng med utarbeidelse av planen vil det også forhandles om utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og kommunen, i henhold til PBL § 17-4.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for å kunne oppføre ny boligbebyggelse på gnr/bnr 33/10, i samsvar med gjeldende kommuneplan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Planområdet inkluderer også gnr/bnr 33/1, 33/73, 33/103, 33/106, 33/107 og 33/108.

Deler av området er i dag omfattet av Reguleringsplan for Vollene (planID 0123-2002-0001), Reguleringsplan for Vollene vestre (planID 0123-2012-0002) og Reguleringsplan for E18 Glomma-Hobøl (planID 0123-2005-0002).
 

Det ble avholdt oppstartsmøte hos kommunen 09.02.2017.

Innspill til planarbeidet rettes til Rak arkitektur AS v/ Erik Morset, Vidars gate 5, 0452 Oslo eller e@rakark.no innen 01.06.2018. Spørsmål kan stilles på e-post eller på telefon 97131385.

Innspill til utbyggingsavtale sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller post@spydeberg.kommune.no, innen 01.06.2018.

Planavgrensning

Tips en venn Skriv ut