Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Vi blir Indre Østfold kommune fra 2020

Fellesnemda

Fellesnemda hadde møte 17. oktober, der presenterte  kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner navnet som departementet hadde kommet fram til. Fra 2020 blir navnet på den nye kommunen Indre Østfold kommune.